0544 - 352235 | info@romeodelta.nl

PRESENTATIEKRANT SMEOT

SMEOT verzorgt praktijkopleidingen via de beroepsbegeleidende leerweg voor bedrijven in de metaal- en elektrobranche. Om dit onder de aandacht te brengen verscheen een eigen Presentatiekrant. Met deze uitgave wil SMEOT potentiële leerlingen (en hun ouders) in de regio informeren over het brede scholingsaanbod en andere belanghebbende informatie op het gebied van samenwerking met scholen, onderwijsinstituten en bedrijven. In maart 2014 zal de Presentatiekrant in een oplage van ± 5.500 exemplaren gericht worden verspreid onder de 3e en 4ejaarsleerlingen van het VMBO ‘metaal’ in de regio, alle vakdocenten van het VMBO ‘metaal’ in de regio, aangesloten leerbedrijven en partners van SMEOT en bevoorrading SMEOT voor latere/toekomstige promotiedoeleinden

www.smeot.nl

Ons team

Het team van Romeo Delta bestaat uit een hechte, toegankelijke en enthousiaste groep communicatie- & mediaprofessionals. We beschikken over een krachtig netwerk van offline en online specialisten, die wij inventief en praktisch met elkaar verbinden.

Samen gaan we voor de hoogste resultaten bij onze klanten.

Contact