0544 - 352235 | info@romeodelta.nl

ZINZIAMAGAZINE VAN ZINZIA ZORGGROEP
Zinzia Zorggroep in Wageningen is een zorgorganisatie dat wil bijdragen aan een leven met kleur. Een waardevol leven in verbinding met anderen. En altijd vanuit het vanzelfsprekende gevoel jezelf te kunnen zijn. Excellente zorg bieden is één van de speerpunten waar Zinzia Zorggroep zich op richt. Samen met hun medewerkers dragen zij bij aan deze excellente zorg.

Zinzia Zorggroep voelde de behoefte om ook nieuwe cliënten te informeren over de zorgmogelijkheden en de ontwikkelingen binnen hun organisatie. In nauwe samenwerking met Romeo Delta werd er een magazine ontworpen, waarin alle informatie samenkwam.

MAGAZINE
Onder de werktitel Zinzia Magazine werd een glossy op A4 formaat ontworpen. Om de specifieke doelgroep te bereiken heeft Romeo Delta gekozen voor een doelgroepgesegmenteerde huis-aan-huis verspreiding, waarbij overwegend 50-plussers in de gemeenten Renkum, Wageningen en Bemmel het magazine ontvingen. Buiten dit verspreidplan is ook de coördinatie, vormgeving en druk door Romeo Delta verzorgd.

www.zinzia.nl

Ons team

Het team van Romeo Delta bestaat uit een hechte, toegankelijke en enthousiaste groep communicatie- & mediaprofessionals. We beschikken over een krachtig netwerk van offline en online specialisten, die wij inventief en praktisch met elkaar verbinden.

Samen gaan we voor de hoogste resultaten bij onze klanten.

Contact