0544 - 352235 | info@romeodelta.nl

INFORMATIEMAGAZINE GOUDEN DAGEN | VIVA ZORGGOEP| juli 2019

Stichting Gouden Dagen is het goede doel voor ouderen. De missie is het bestrijden van eenzaamheid. Zij zetten daarbij in op het bereiken van ouderen die niemand weet te bereiken, met name de groeiende groep zelfstandig wonende ouderen. Onder hen, vooral onder de 80-plussers, groeit de eenzaamheid het snelst. In het bereiken van hun doel werkt Gouden Dagen nauw samen met bestaande netwerken met het grootste bereik onder ouderen namelijk zorginstellingen, buurthuizen en gemeenten.

MAGAZINE
In juli zal er een speciaal info-magazine van Gouden Dagen verschijnen in het directe verzorgingsgebied van haar samenwerkingspartner Viva Zorggroep. In het verzorgingsgebied worden senioren geïnformeerd over de Gouden Dagen activiteiten op de betreffende locaties van Viva Zorggroep.

Ons team

Het team van Romeo Delta bestaat uit een hechte, toegankelijke en enthousiaste groep communicatie- & mediaprofessionals. We beschikken over een krachtig netwerk van offline en online specialisten, die wij inventief en praktisch met elkaar verbinden.

Samen gaan we voor de hoogste resultaten bij onze klanten.

Contact